Vector.GreaterThanAny(Vector<T>, Vector<T>) Vector.GreaterThanAny(Vector<T>, Vector<T>) Vector.GreaterThanAny(Vector<T>, Vector<T>) Vector.GreaterThanAny(Vector<T>, Vector<T>) Method

Definice

Vrátí hodnotu určující, zda libovolného elementu v prvním vektoru je větší než odpovídající element v druhé vektoru.Returns a value that indicates whether any element in the first vector is greater than the corresponding element in the second vector.

public:
generic <typename T>
 where T : value class static bool GreaterThanAny(System::Numerics::Vector<T> left, System::Numerics::Vector<T> right);
public static bool GreaterThanAny<T> (System.Numerics.Vector<T> left, System.Numerics.Vector<T> right) where T : struct;
static member GreaterThanAny : System.Numerics.Vector<'T (requires 'T : struct)> * System.Numerics.Vector<'T (requires 'T : struct)> -> bool (requires 'T : struct)
Public Shared Function GreaterThanAny(Of T As Structure) (left As Vector(Of T), right As Vector(Of T)) As Boolean

Parametry typu

T

Typ vektoru.The vector type. T může být jakýkoli primitivní číselný typ.T can be any primitive numeric type.

Parametry

left
Vector<T> Vector<T> Vector<T> Vector<T>

Prvnímu vektoru k porovnání.The first vector to compare.

right
Vector<T> Vector<T> Vector<T> Vector<T>

Druhý vektor k porovnání.The second vector to compare.

Návraty

true Pokud libovolný prvek v left je větší než odpovídající element v right; v opačném případě false.true if any element in left is greater than the corresponding element in right; otherwise, false.

Platí pro