Vector2.Subtract(Vector2, Vector2) Vector2.Subtract(Vector2, Vector2) Vector2.Subtract(Vector2, Vector2) Vector2.Subtract(Vector2, Vector2) Method

Definice

Odečte druhý vektoru z první. Subtracts the second vector from the first.

public:
 static System::Numerics::Vector2 Subtract(System::Numerics::Vector2 left, System::Numerics::Vector2 right);
public static System.Numerics.Vector2 Subtract (System.Numerics.Vector2 left, System.Numerics.Vector2 right);
static member Subtract : System.Numerics.Vector2 * System.Numerics.Vector2 -> System.Numerics.Vector2
Public Shared Function Subtract (left As Vector2, right As Vector2) As Vector2

Parametry

left
Vector2 Vector2 Vector2 Vector2

Prvnímu vektoru. The first vector.

right
Vector2 Vector2 Vector2 Vector2

Druhý vektoru. The second vector.

Návraty

Vektor rozdíl. The difference vector.

Applies to: