Vector3.Max(Vector3, Vector3) Vector3.Max(Vector3, Vector3) Vector3.Max(Vector3, Vector3) Vector3.Max(Vector3, Vector3) Method

Definice

Vrátí vektor, jehož prvky jsou maximálně každá dvojice prvků v zadané dvěma vektory. Returns a vector whose elements are the maximum of each of the pairs of elements in two specified vectors.

public:
 static System::Numerics::Vector3 Max(System::Numerics::Vector3 value1, System::Numerics::Vector3 value2);
public static System.Numerics.Vector3 Max (System.Numerics.Vector3 value1, System.Numerics.Vector3 value2);
static member Max : System.Numerics.Vector3 * System.Numerics.Vector3 -> System.Numerics.Vector3
Public Shared Function Max (value1 As Vector3, value2 As Vector3) As Vector3

Parametry

value1
Vector3 Vector3 Vector3 Vector3

Prvnímu vektoru. The first vector.

value2
Vector3 Vector3 Vector3 Vector3

Druhý vektoru. The second vector.

Návraty

Maximalizované vektoru. The maximized vector.

Applies to: