Vector3.Subtraction(Vector3, Vector3) Vector3.Subtraction(Vector3, Vector3) Vector3.Subtraction(Vector3, Vector3) Vector3.Subtraction(Vector3, Vector3) Operator

Definice

Odečte druhý vektoru z první. Subtracts the second vector from the first.

public:
 static System::Numerics::Vector3 operator -(System::Numerics::Vector3 left, System::Numerics::Vector3 right);
public static System.Numerics.Vector3 operator - (System.Numerics.Vector3 left, System.Numerics.Vector3 right);
static member ( - ) : System.Numerics.Vector3 * System.Numerics.Vector3 -> System.Numerics.Vector3
Public Shared Operator - (left As Vector3, right As Vector3) As Vector3

Parametry

left
Vector3 Vector3 Vector3 Vector3

Prvnímu vektoru. The first vector.

right
Vector3 Vector3 Vector3 Vector3

Druhý vektoru. The second vector.

Návraty

Vektor, který je výsledkem odečtením right z left. The vector that results from subtracting right from left.

Poznámky

Subtraction Metoda definuje operace odčítání pro Vector3 objekty.The Subtraction method defines the subtraction operation for Vector3 objects.

Applies to: