OperatingSystem.IsWindows Metoda

Definice

Označuje, zda je aktuální aplikace spuštěna v systému Windows.Indicates whether the current application is running on Windows.

public:
 static bool IsWindows();
public static bool IsWindows ();
static member IsWindows : unit -> bool
Public Shared Function IsWindows () As Boolean

Návraty

Boolean

true Pokud je aktuální aplikace spuštěna v systému Windows; false v opačném případě.true if the current application is running on Windows; false otherwise.

Platí pro