ReadOnlySpan<T>.Inequality(ReadOnlySpan<T>, ReadOnlySpan<T>) Operátor

Definice

Vrátí hodnotu, která označuje, zda nejsou dvě ReadOnlySpan<T> instance stejné.Returns a value that indicates whether two ReadOnlySpan<T> instances are not equal.

public:
 static bool operator !=(ReadOnlySpan<T> left, ReadOnlySpan<T> right);
public static bool operator != (ReadOnlySpan<T> left, ReadOnlySpan<T> right);
static member op_Inequality : ReadOnlySpan<'T> * ReadOnlySpan<'T> -> bool
Public Shared Operator != (left As ReadOnlySpan(Of T), right As ReadOnlySpan(Of T)) As Boolean

Parametry

left
ReadOnlySpan<T>

První rozsah určený jen pro čtení, který se má porovnat.The first read-only span to compare.

right
ReadOnlySpan<T>

Druhý rozsah určený jen pro čtení, který se má porovnat.The second read-only span to compare.

Návraty

Boolean

true Pokud tyto dvě ReadOnlySpan<T> instance nejsou stejné, v opačném případě false .true if the two ReadOnlySpan<T> instances are not equal; otherwise, false.

Poznámky

Dvě ReadOnlySpan<T> instance nejsou stejné, pokud mají rozdílné délky, nebo pokud odpovídající prvky left a right odkazují na různá umístění v paměti.Two ReadOnlySpan<T> instances are not equal if they have different lengths or if the corresponding elements of left and right point to different memory locations.

Platí pro