MemberInfo.CustomAttributes Vlastnost

Definice

Získá kolekci, která obsahuje vlastní atributy tohoto člena.Gets a collection that contains this member's custom attributes.

public:
 virtual property System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Reflection::CustomAttributeData ^> ^ CustomAttributes { System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Reflection::CustomAttributeData ^> ^ get(); };
public virtual System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Reflection.CustomAttributeData> CustomAttributes { get; }
member this.CustomAttributes : seq<System.Reflection.CustomAttributeData>
Public Overridable ReadOnly Property CustomAttributes As IEnumerable(Of CustomAttributeData)

Hodnota vlastnosti

IEnumerable<CustomAttributeData>

Kolekce obsahující vlastní atributy tohoto člena.A collection that contains this member's custom attributes.

Platí pro