GenericParameterConstraintHandleCollection.Enumerator.Current Vlastnost

Definice

Získá prvek v kolekci na aktuální pozici čítače výčtu.Gets the element in the collection at the current position of the enumerator.

public:
 property System::Reflection::Metadata::GenericParameterConstraintHandle Current { System::Reflection::Metadata::GenericParameterConstraintHandle get(); };
public System.Reflection.Metadata.GenericParameterConstraintHandle Current { get; }
member this.Current : System.Reflection.Metadata.GenericParameterConstraintHandle
Public ReadOnly Property Current As GenericParameterConstraintHandle

Hodnota vlastnosti

GenericParameterConstraintHandle

Prvek v kolekci na aktuální pozici čítače výčtu.The element in the collection at the current position of the enumerator.

Implementuje

Platí pro