IConstructedTypeProvider<TType> Rozhraní

Definice

generic <typename TType>
public interface class IConstructedTypeProvider : System::Reflection::Metadata::ISZArrayTypeProvider<TType>
public interface IConstructedTypeProvider<TType> : System.Reflection.Metadata.ISZArrayTypeProvider<TType>
type IConstructedTypeProvider<'ype> = interface
    interface ISZArrayTypeProvider<'ype>
Public Interface IConstructedTypeProvider(Of TType)
Implements ISZArrayTypeProvider(Of TType)

Parametry typu

TType
Odvozené
Implementuje

Metody

GetArrayType(TType, ArrayShape)

Získá symbol typu pro zobecněné pole daného typu prvku a tvaru.Gets the type symbol for a generalized array of the given element type and shape.

GetByReferenceType(TType)

Získá symbol typu pro spravovaný ukazatel na daný typ elementu.Gets the type symbol for a managed pointer to the given element type.

GetGenericInstance(TType, ImmutableArray<TType>)
GetGenericInstantiation(TType, ImmutableArray<TType>)

Získá symbol typu pro obecné vytváření instancí daného obecného typu s danými argumenty typu.Gets the type symbol for a generic instantiation of the given generic type with the given type arguments.

GetPointerType(TType)

Získá symbol typu pro nespravovaný ukazatel na daný typ elementu.Gets the type symbol for an unmanaged pointer to the given element type.

GetSZArrayType(TType)

Získá symbol typu pro jednorozměrné pole daného typu elementu s dolními mezemi nula.Gets the type symbol for a single-dimensional array of the given element type with a lower bounds of zero.

(Zděděno od ISZArrayTypeProvider<TType>)

Platí pro