TypeReferenceHandle.Inequality(TypeReferenceHandle, TypeReferenceHandle) Operátor

Definice

public:
 static bool operator !=(System::Reflection::Metadata::TypeReferenceHandle left, System::Reflection::Metadata::TypeReferenceHandle right);
public static bool operator != (System.Reflection.Metadata.TypeReferenceHandle left, System.Reflection.Metadata.TypeReferenceHandle right);
static member op_Inequality : System.Reflection.Metadata.TypeReferenceHandle * System.Reflection.Metadata.TypeReferenceHandle -> bool
Public Shared Operator != (left As TypeReferenceHandle, right As TypeReferenceHandle) As Boolean

Parametry

Návraty

Boolean

Platí pro