MethodBase.CallingConvention Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje konvence volání pro tuto metodu.Gets a value indicating the calling conventions for this method.

public:
 virtual property System::Reflection::CallingConventions CallingConvention { System::Reflection::CallingConventions get(); };
public virtual System.Reflection.CallingConventions CallingConvention { get; }
member this.CallingConvention : System.Reflection.CallingConventions
Public Overridable ReadOnly Property CallingConvention As CallingConventions

Hodnota vlastnosti

CallingConventions Pro tuto metodu.The CallingConventions for this method.

Implementuje

Platí pro

Viz také