IAsyncStateMachine IAsyncStateMachine IAsyncStateMachine IAsyncStateMachine Interface

Definice

Představuje stavové počítače, které jsou generovány pro asynchronní metody.Represents state machines that are generated for asynchronous methods. Tento typ je určen pouze pro použití v kompilátoru.This type is intended for compiler use only.

public interface class IAsyncStateMachine
public interface IAsyncStateMachine
type IAsyncStateMachine = interface
Public Interface IAsyncStateMachine

Metody

MoveNext() MoveNext() MoveNext() MoveNext()

Přesune Stavový počítač do jeho dalšího stavu.Moves the state machine to its next state.

SetStateMachine(IAsyncStateMachine) SetStateMachine(IAsyncStateMachine) SetStateMachine(IAsyncStateMachine) SetStateMachine(IAsyncStateMachine)

Nakonfiguruje Stavový počítač pomocí repliky přidělené haldou.Configures the state machine with a heap-allocated replica.

Platí pro