IStrongBox IStrongBox IStrongBox IStrongBox Interface

Definice

Definuje vlastnost pro přístup k hodnotě, na kterou objekt odkazuje.Defines a property for accessing the value that an object references.

public interface class IStrongBox
public interface IStrongBox
type IStrongBox = interface
Public Interface IStrongBox
Odvozené

Vlastnosti

Value Value Value Value

Získá nebo nastaví hodnotu, na kterou objekt odkazuje.Gets or sets the value that an object references.

Platí pro