ValueTaskAwaiter<TResult> ValueTaskAwaiter<TResult> ValueTaskAwaiter<TResult> ValueTaskAwaiter<TResult> Struct

Definice

Poskytuje operátor await pro ValueTask<TResult>.Provides an awaiter for a ValueTask<TResult>.

generic <typename TResult>
public value class ValueTaskAwaiter : System::Runtime::CompilerServices::ICriticalNotifyCompletion
public struct ValueTaskAwaiter<TResult> : System.Runtime.CompilerServices.ICriticalNotifyCompletion
type ValueTaskAwaiter<'Result> = struct
    interface ICriticalNotifyCompletion
    interface INotifyCompletion
Public Structure ValueTaskAwaiter(Of TResult)
Implements ICriticalNotifyCompletion

Parametry typu

TResult
Dědičnost
ValueTaskAwaiter<TResult>ValueTaskAwaiter<TResult>ValueTaskAwaiter<TResult>ValueTaskAwaiter<TResult>
Implementuje

Vlastnosti

IsCompleted IsCompleted IsCompleted IsCompleted

Získá hodnotu, která označuje, zda ValueTask<TResult> byl dokončen.Gets a value that indicates whether the ValueTask<TResult> has completed.

Metody

GetResult() GetResult() GetResult() GetResult()

Získá výsledek ValueTask.Gets the result of the ValueTask.

OnCompleted(Action) OnCompleted(Action) OnCompleted(Action) OnCompleted(Action)

Naplánuje akci pokračování pro ValueTask<TResult>tento postup.Schedules the continuation action for this ValueTask<TResult>.

UnsafeOnCompleted(Action) UnsafeOnCompleted(Action) UnsafeOnCompleted(Action) UnsafeOnCompleted(Action)

Naplánuje akci pokračování pro tento ValueTask.Schedules the continuation action for this ValueTask.

Platí pro