_ConstructorInfo.MemberType Vlastnost

Definice

Poskytuje objekty modelu COM, které mají přístup k MemberType vlastnosti nezávislé na verzi.Provides COM objects with version-independent access to the MemberType property.

public:
 property System::Reflection::MemberTypes MemberType { System::Reflection::MemberTypes get(); };
public System.Reflection.MemberTypes MemberType { get; }
member this.MemberType : System.Reflection.MemberTypes
Public ReadOnly Property MemberType As MemberTypes

Hodnota vlastnosti

MemberTypes Hodnota, která označuje typ člena.A MemberTypes value indicating the type of member.

Poznámky

Tato metoda je určena pro přístup ke spravovaným třídám z nespravovaného kódu a neměli byste ji volat ze spravovaného kódu.This method is for access to managed classes from unmanaged code, and should not be called from managed code.

MemberType VlastnostMemberTypes Získá hodnotu označující typ členské-metody, konstruktoru, události a tak dále.The MemberType property gets a MemberTypes value indicating the type of the member - method, constructor, event, and so on.

Platí pro