SerializationInfo.GetInt16(String) Metoda

Definice

Načte 16bitovou celočíselnou hodnotu z SerializationInfo úložiště.

public:
 short GetInt16(System::String ^ name);
public short GetInt16 (string name);
member this.GetInt16 : string -> int16
Public Function GetInt16 (name As String) As Short

Parametry

name
String

Název přidružený k hodnotě, kterou chcete načíst.

Návraty

Int16

16bitové celé číslo podepsaného přidružené k name.

Výjimky

name je null.

Hodnotu přidruženou name k 16bitovému integeru nelze převést.

Prvek se zadaným názvem se v aktuální instanci nenalezl.

Poznámky

Pokud je hodnota 16bitové celé číslo podepsaného nebo lze ji převést na jedno, vrátí se tato hodnota; InvalidCastException jinak je vyvolán. Všechny převody jsou provedeny IFormatterConverter přidruženým k tomuto SerializationInfo.

Platí pro