SerializationInfo.GetInt64(String) Metoda

Definice

Načte 64bitovou celočíselnou hodnotu z SerializationInfo úložiště.

public:
 long GetInt64(System::String ^ name);
public long GetInt64 (string name);
member this.GetInt64 : string -> int64
Public Function GetInt64 (name As String) As Long

Parametry

name
String

Název přidružený k hodnotě, kterou chcete načíst.

Návraty

Int64

64bitové celé číslo podepsaného přidružené k name.

Výjimky

name je null.

Hodnota přidružená name k 64bitovému integeru nelze převést.

Prvek se zadaným názvem se v aktuální instanci nenalezl.

Poznámky

Pokud je hodnota 64bitové celé číslo podepsaného nebo lze tuto hodnotu převést na jedno, vrátí se tato hodnota; InvalidCastException jinak je vyvolán. Všechny převody jsou provedeny IFormatterConverter přidruženým k tomuto SerializationInfo.

Platí pro