SerializationInfo.GetSingle(String) Metoda

Definice

Načte hodnotu s plovoucí desetinou čárkou s jednou přesností z SerializationInfo úložiště.

public:
 float GetSingle(System::String ^ name);
public float GetSingle (string name);
member this.GetSingle : string -> single
Public Function GetSingle (name As String) As Single

Parametry

name
String

Název hodnoty, kterou chcete načíst.

Návraty

Single

Hodnota s plovoucí desetinou čárkou s jednou přesností přidružená name.

Výjimky

name je null.

Hodnotu přidruženou name nelze převést na hodnotu s plovoucí desetinou čárkou s jednou přesností.

Prvek se zadaným názvem se v aktuální instanci nenalezl.

Poznámky

Pokud je hodnota jednopřesné číslo s plovoucí desetinou čárkou nebo lze tuto hodnotu převést na jednu, vrátí se tato hodnota; InvalidCastException jinak je vyvolán. Všechny převody jsou provedeny IFormatterConverter přidruženým k tomuto SerializationInfo.

Platí pro