SerializationInfo.GetString(String) Metoda

Definice

Načte String hodnotu z SerializationInfo úložiště.

public:
 System::String ^ GetString(System::String ^ name);
public string? GetString (string name);
public string GetString (string name);
member this.GetString : string -> string
Public Function GetString (name As String) As String

Parametry

name
String

Název přidružený k hodnotě, kterou chcete načíst.

Návraty

String

Přidruženo String k name.

Výjimky

name je null.

Hodnotu přidruženou name k souboru nelze převést na String.

Prvek se zadaným názvem se v aktuální instanci nenalezl.

Poznámky

Pokud je Stringhodnota nebo lze tuto hodnotu převést na Stringhodnotu, je vrácena. Jinak InvalidCastException je vyvolána hodnota. Všechny převody jsou provedeny IFormatterConverter přidruženým k tomuto SerializationInfo.

Platí pro