SerializationInfo.GetUInt32(String) Metoda

Definice

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Načte z úložiště 32bitovou celočíselnou hodnotu SerializationInfo bez znaménka.

public:
 System::UInt32 GetUInt32(System::String ^ name);
[System.CLSCompliant(false)]
public uint GetUInt32 (string name);
[<System.CLSCompliant(false)>]
member this.GetUInt32 : string -> uint32
Public Function GetUInt32 (name As String) As UInteger

Parametry

name
String

Název přidružený k hodnotě, kterou chcete načíst.

Návraty

UInt32

32bitové celé číslo bez znaménka přidružené k name.

Atributy

Výjimky

name je null.

Hodnotu přidruženou name nelze převést na 32bitové celé číslo bez znaménka.

Prvek se zadaným názvem se v aktuální instanci nenalezl.

Poznámky

Pokud je hodnota 32bitové celé číslo podepsaného nebo lze tuto hodnotu převést na jedno, vrátí se tato hodnota; InvalidCastException jinak je vyvolán. Všechny převody jsou provedeny IFormatterConverter přidruženým k tomuto SerializationInfo.

Platí pro