AuthenticationInformation.AuthorizationContexts Vlastnost

Definice

Získá AuthorizationContext využívané autoritou pro ověřování při vydávání tokenů.Gets the AuthorizationContext used by the authenticating authority when issuing tokens.

public:
 property System::Collections::ObjectModel::Collection<System::IdentityModel::Tokens::AuthenticationContext ^> ^ AuthorizationContexts { System::Collections::ObjectModel::Collection<System::IdentityModel::Tokens::AuthenticationContext ^> ^ get(); };
public System.Collections.ObjectModel.Collection<System.IdentityModel.Tokens.AuthenticationContext> AuthorizationContexts { get; }
member this.AuthorizationContexts : System.Collections.ObjectModel.Collection<System.IdentityModel.Tokens.AuthenticationContext>
Public ReadOnly Property AuthorizationContexts As Collection(Of AuthenticationContext)

Hodnota vlastnosti

Collection<AuthenticationContext>

Kolekce AuthenticationContext , která představuje kontext autorizace.A collection of AuthenticationContext that represents the authorization context.

Platí pro