AsymmetricAlgorithm.ExportEncryptedPkcs8PrivateKey AsymmetricAlgorithm.ExportEncryptedPkcs8PrivateKey AsymmetricAlgorithm.ExportEncryptedPkcs8PrivateKey Method

Definice

Přetížení

ExportEncryptedPkcs8PrivateKey(ReadOnlySpan<Byte>, PbeParameters) ExportEncryptedPkcs8PrivateKey(ReadOnlySpan<Byte>, PbeParameters) ExportEncryptedPkcs8PrivateKey(ReadOnlySpan<Byte>, PbeParameters)
ExportEncryptedPkcs8PrivateKey(ReadOnlySpan<Char>, PbeParameters) ExportEncryptedPkcs8PrivateKey(ReadOnlySpan<Char>, PbeParameters) ExportEncryptedPkcs8PrivateKey(ReadOnlySpan<Char>, PbeParameters)

ExportEncryptedPkcs8PrivateKey(ReadOnlySpan<Byte>, PbeParameters) ExportEncryptedPkcs8PrivateKey(ReadOnlySpan<Byte>, PbeParameters) ExportEncryptedPkcs8PrivateKey(ReadOnlySpan<Byte>, PbeParameters)

public:
 virtual cli::array <System::Byte> ^ ExportEncryptedPkcs8PrivateKey(ReadOnlySpan<System::Byte> passwordBytes, System::Security::Cryptography::PbeParameters ^ pbeParameters);
public virtual byte[] ExportEncryptedPkcs8PrivateKey (ReadOnlySpan<byte> passwordBytes, System.Security.Cryptography.PbeParameters pbeParameters);
abstract member ExportEncryptedPkcs8PrivateKey : ReadOnlySpan<byte> * System.Security.Cryptography.PbeParameters -> byte[]
override this.ExportEncryptedPkcs8PrivateKey : ReadOnlySpan<byte> * System.Security.Cryptography.PbeParameters -> byte[]

Parametry

passwordBytes
ReadOnlySpan<Byte>

Návraty

Byte[]

ExportEncryptedPkcs8PrivateKey(ReadOnlySpan<Char>, PbeParameters) ExportEncryptedPkcs8PrivateKey(ReadOnlySpan<Char>, PbeParameters) ExportEncryptedPkcs8PrivateKey(ReadOnlySpan<Char>, PbeParameters)

public:
 virtual cli::array <System::Byte> ^ ExportEncryptedPkcs8PrivateKey(ReadOnlySpan<char> password, System::Security::Cryptography::PbeParameters ^ pbeParameters);
public virtual byte[] ExportEncryptedPkcs8PrivateKey (ReadOnlySpan<char> password, System.Security.Cryptography.PbeParameters pbeParameters);
abstract member ExportEncryptedPkcs8PrivateKey : ReadOnlySpan<char> * System.Security.Cryptography.PbeParameters -> byte[]
override this.ExportEncryptedPkcs8PrivateKey : ReadOnlySpan<char> * System.Security.Cryptography.PbeParameters -> byte[]

Parametry

password
ReadOnlySpan<Char>

Návraty

Byte[]

Platí pro