AsymmetricAlgorithm.ExportPkcs8PrivateKey AsymmetricAlgorithm.ExportPkcs8PrivateKey AsymmetricAlgorithm.ExportPkcs8PrivateKey AsymmetricAlgorithm.ExportPkcs8PrivateKey Method

Definice

public:
 virtual cli::array <System::Byte> ^ ExportPkcs8PrivateKey();
public virtual byte[] ExportPkcs8PrivateKey ();
abstract member ExportPkcs8PrivateKey : unit -> byte[]
override this.ExportPkcs8PrivateKey : unit -> byte[]
Public Overridable Function ExportPkcs8PrivateKey () As Byte()

Návraty

Byte[]

Platí pro