IncrementalHash.TryGetHashAndReset(Span<Byte>, Int32) Metoda

Definice

Pokusí se dokončit výpočet hodnoty hash po zpracování posledních dat algoritmem hash.Attempts to finalize the hash computation after the last data is processed by the hash algorithm.

public:
 bool TryGetHashAndReset(Span<System::Byte> destination, [Runtime::InteropServices::Out] int % bytesWritten);
public bool TryGetHashAndReset (Span<byte> destination, out int bytesWritten);
member this.TryGetHashAndReset : Span<byte> * int -> bool
Public Function TryGetHashAndReset (destination As Span(Of Byte), ByRef bytesWritten As Integer) As Boolean

Parametry

destination
Span<Byte>

Vyrovnávací paměť pro příjem hodnoty hash nebo hash-based Message Authentication Code (HMAC).The buffer to receive the hash or Hash-Based Message Authentication Code (HMAC) value.

bytesWritten
Int32

Když tato metoda vrátí hodnotu, celkový počet bajtů zapsaných do destination .When this method returns, the total number of bytes written into destination. Tento parametr je považován za Neinicializovaný.This parameter is treated as uninitialized.

Návraty

Boolean

true v případě destination , že je dostatek volného místa pro příjem hodnoty hash nebo HMAC; v opačném případě false .true if destination is long enough to receive the hash or HMAC value; otherwise, false.

Výjimky

IncrementalHashObjekt již byl uvolněn.The IncrementalHash object has already been disposed.

Platí pro