KeyedHashAlgorithm.Finalize Metoda

Definice

Tento člen přepisuje Finalize()a v tomto tématu může být k dispozici i další úplná dokumentace.This member overrides Finalize(), and more complete documentation might be available in that topic.

Umožňuje pokus o uvolnění prostředků a provádění dalších operací vyčištění před tím, Object než se uvolní uvolňováním paměti. ObjectAllows an Object to attempt to free resources and perform other cleanup operations before the Object is reclaimed by garbage collection.

!KeyedHashAlgorithm ()
~KeyedHashAlgorithm ();
override this.Finalize : unit -> unit
Finalize ()

Platí pro