SymmetricAlgorithm.IDisposable.Dispose SymmetricAlgorithm.IDisposable.Dispose SymmetricAlgorithm.IDisposable.Dispose Method

Definice

Uvolní nespravované prostředky využívané třídou SymmetricAlgorithm a volitelně také spravované prostředky.Releases the unmanaged resources used by the SymmetricAlgorithm and optionally releases the managed resources.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

 virtual void System.IDisposable.Dispose() = IDisposable::Dispose;
void IDisposable.Dispose ();
Sub Dispose () Implements IDisposable.Dispose

Implementuje

Platí pro

Viz také