IStackWalk.Deny Metoda

Definice

Způsobí selhání každého pro aktuální objekt, který prochází Demand() volajícím kódem.

public:
 void Deny();
public void Deny ();
abstract member Deny : unit -> unit
Public Sub Deny ()

Poznámky

Tato metoda brání volajícím vyšším v zásobníku volání v přístupu k chráněnému prostředku prostřednictvím kódu, který volá tuto metodu, a to i v případě, že těmto volajícím bylo uděleno oprávnění pro přístup k tomuto prostředku. Zásobník volání je obvykle reprezentován jako rozrůstající se, takže metody vyšší v metodách volání zásobníku volání jsou v zásobníku volání nižší.

Deny může omezit odpovědnost programátora nebo zabránit nechtěným chybám zabezpečení, protože pomáhá zabránit tomu, aby se pro přístup k prostředku chráněnému oprávněním zamítla metoda, která volá Deny . Pokud metoda volá oprávnění a pokud je pro toto oprávnění vyvoláno volajícím nižším v zásobníku volání, tato kontrola zabezpečení selže, když dosáhne Deny Demand Deny .

Deny se ignoruje pro oprávnění, které není uděleno, protože požadavek na toto oprávnění nebude úspěšný.

Poznámky pro implementátory

Tuto metodu nelze přepsat.

Platí pro