IStackWalk.Deny Metoda

Definice

Způsobí selhání každého Demand() aktuálního objektu, který prochází volajícím kódem.

public:
 void Deny();
public void Deny ();
abstract member Deny : unit -> unit
Public Sub Deny ()

Poznámky

Tato metoda brání volajícím ve vyšší části zásobníku volání v přístupu k chráněnému prostředku prostřednictvím kódu, který tuto metodu volá, i když těmto volajícím bylo uděleno oprávnění pro přístup k němu. Zásobník volání je obvykle reprezentován jako rostoucí, takže metody vyšší ve volání zásobníku volání nižší v zásobníku volání.

Deny může omezit odpovědnost programátora nebo zabránit náhodným ohrožením zabezpečení, protože pomáhá zabránit metodě, která volání Deny používají pro přístup k prostředku chráněnému oprávněním odepření. Pokud metoda volá Deny oprávnění a pokud Demand je pro toto oprávnění vyvolána volajícím nižší v zásobníku volání, tato kontrola zabezpečení selže, jakmile dosáhne Deny.

Deny je ignorován pro oprávnění, které není uděleno, protože požadavek na toto oprávnění nebude úspěšný.

Poznámky pro implementátory

Tuto metodu nelze přepsat.

Platí pro