CodeGroup.AddChild(CodeGroup) Metoda

Definice

Přidá do aktuální skupiny kódu podřízenou skupinu kódu.

public:
 void AddChild(System::Security::Policy::CodeGroup ^ group);
public void AddChild (System.Security.Policy.CodeGroup group);
member this.AddChild : System.Security.Policy.CodeGroup -> unit
Public Sub AddChild (group As CodeGroup)

Parametry

group
CodeGroup

Skupina kódu, která se má přidat jako podřízená. Tato nová podřízená skupina kódu se přidá na konec seznamu.

Výjimky

Parametr group je null.

Parametr group není platná skupina kódu.

Platí pro