SiteMembershipCondition(String) Konstruktor

Definice

Inicializuje novou instanci SiteMembershipCondition třídy s názvem webu, který určuje členství.

public:
 SiteMembershipCondition(System::String ^ site);
public SiteMembershipCondition (string site);
new System.Security.Policy.SiteMembershipCondition : string -> System.Security.Policy.SiteMembershipCondition
Public Sub New (site As String)

Parametry

site
String

Název webu nebo výraz se zástupným znakem.

Výjimky

Parametr site je null.

Parametr site není platný Site.

Poznámky

Kód splňuje tuto podmínku členství, pokud se stáhne z webu, jehož název DNS odpovídá lokalitě určené .Site

Platí pro