SecurityZone Výčet

Definice

Definuje celočíselné hodnoty odpovídající zónám zabezpečení používaným zásadami zabezpečení.

public enum class SecurityZone
public enum SecurityZone
[System.Serializable]
public enum SecurityZone
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public enum SecurityZone
type SecurityZone = 
[<System.Serializable>]
type SecurityZone = 
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type SecurityZone = 
Public Enum SecurityZone
Dědičnost
SecurityZone
Atributy

Pole

Internet 3

Zóna Internetu se používá pro weby na internetu, které nepatří do jiné zóny.

Intranet 1

Zóna místního intranetu se používá pro obsah umístěný v intranetu společnosti. Vzhledem k tomu, že servery a informace by byly v bráně firewall společnosti, může uživatel nebo společnost přiřadit k obsahu intranetu vyšší úroveň důvěryhodnosti.

MyComputer 0

Zóna místního počítače je implicitní zóna používaná pro obsah, který existuje v počítači uživatele.

NoZone -1

Není zadána žádná zóna.

Trusted 2

Zóna důvěryhodných webů se používá pro obsah umístěný na webových stránkách, který je považován za důvěryhodnější nebo důvěryhodný než jiné weby na internetu. Uživatelé mohou tuto zónu použít k přiřazení vyšší úrovně důvěryhodnosti těmto webům, aby minimalizovali počet žádostí o ověření. Adresy URL těchto důvěryhodných webů musí uživatel namapovat do této zóny.

Untrusted 4

Zóna webů s omezeným přístupem se používá pro weby s obsahem, který by mohl způsobit nebo mohl způsobit problémy při stahování. Adresy URL těchto nedůvěryhodných webů musí uživatel namapovat do této zóny.

Poznámky

Ke konfiguraci zón použijte kartu Zabezpečení na panelu možností aplikace Microsoft Internet Explorer.

Platí pro