ApplicationContainerSettings.ServiceSession Pole

Definice

Nastavení relace služby.The service session settings.

public: int ServiceSession = 0;
public const int ServiceSession = 0;
val mutable ServiceSession : int
Public Const ServiceSession As Integer  = 0

Hodnota pole

Int32

Platí pro