ServiceMetadataPublishingElement Konstruktor

Definice

Inicializuje novou instanci ServiceMetadataPublishingElement třídy.Initializes a new instance of the ServiceMetadataPublishingElement class.

public:
 ServiceMetadataPublishingElement();
public ServiceMetadataPublishingElement ();
Public Sub New ()

Platí pro