IEndpointIdentityProvider.GetIdentityOfSelf(SecurityTokenRequirement) Metoda

Definice

Získá identitu aktuálního koncového bodu na základě požadavků tokenu zabezpečení, které byly předány.Gets the identity of the current endpoint, based on the security token requirements passed in.

public:
 System::ServiceModel::EndpointIdentity ^ GetIdentityOfSelf(System::IdentityModel::Selectors::SecurityTokenRequirement ^ tokenRequirement);
public System.ServiceModel.EndpointIdentity GetIdentityOfSelf (System.IdentityModel.Selectors.SecurityTokenRequirement tokenRequirement);
abstract member GetIdentityOfSelf : System.IdentityModel.Selectors.SecurityTokenRequirement -> System.ServiceModel.EndpointIdentity
Public Function GetIdentityOfSelf (tokenRequirement As SecurityTokenRequirement) As EndpointIdentity

Parametry

tokenRequirement
SecurityTokenRequirement

SecurityTokenRequirementKterý popisuje požadavky na tokeny zabezpečení.The SecurityTokenRequirement that describes security token requirements.

Návraty

EndpointIdentity

EndpointIdentityZ aktuálního koncového bodu.The EndpointIdentity of the current endpoint.

Poznámky

tokenRequirementParametr obsahuje informace o vazbě koncového bodu, který se obvykle používá při určování EndpointIdentity pro koncový bod.The tokenRequirement parameter contains the binding information of the endpoint, which is typically used in determining the EndpointIdentity for the endpoint. Pokud je třeba vazba nakonfigurovaná tak, aby ověřování založené na protokolu Kerberos, bude vrácená výchozí identita a ServicePrincipalName (SPN) nebo UserPrincipalName (UPN).For example, if the binding is configured to do Kerberos-based authentication, the default identity returned will be a ServicePrincipalName (SPN) or UserPrincipalName (UPN).

Platí pro