Span<T>.IsEmpty Span<T>.IsEmpty Span<T>.IsEmpty Span<T>.IsEmpty Property

Definice

Vrátí hodnotu, která označuje, zda je Span<T> aktuální hodnota prázdná.Returns a value that indicates whether the current Span<T> is empty.

public:
 property bool IsEmpty { bool get(); };
public bool IsEmpty { get; }
member this.IsEmpty : bool
Public ReadOnly Property IsEmpty As Boolean

Hodnota vlastnosti

truePokud je aktuální rozsah prázdný; v opačném případě. falsetrue if the current span is empty; otherwise, false.

Platí pro