RegexRunner.Popcrawl Metoda

Definice

Používá Regex objekt generovaný CompileToAssembly metodou.Used by a Regex object generated by the CompileToAssembly method.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

protected:
 int Popcrawl();
protected int Popcrawl ();
member this.Popcrawl : unit -> int
Protected Function Popcrawl () As Integer

Návraty

Int32

Vrací objekt Int32.Returns Int32.

Platí pro