Rune.CompareTo(Rune) Metoda

Definice

Porovná aktuální instanci se zadanou Rune instancí.

public:
 virtual int CompareTo(System::Text::Rune other);
public int CompareTo (System.Text.Rune other);
abstract member CompareTo : System.Text.Rune -> int
override this.CompareTo : System.Text.Rune -> int
Public Function CompareTo (other As Rune) As Integer

Parametry

other
Rune

Instance, která se má porovnat s aktuální instancí.

Návraty

Int32

Celé číslo, které označuje pozici této instance v pořadí řazení ve vztahu k other:
- Menší než nula: Tato instance předchází other.
- Nula: Instance má stejnou pozici v pořadí řazení jako other.
- Větší než nula: Tato instance se řídí other.

Implementuje

Platí pro