Rune.EncodeToUtf16(Span<Char>) Metoda

Definice

Kóduje to Rune do cílové vyrovnávací paměti UTF-16.

public:
 int EncodeToUtf16(Span<char> destination);
public int EncodeToUtf16 (Span<char> destination);
member this.EncodeToUtf16 : Span<char> -> int
Public Function EncodeToUtf16 (destination As Span(Of Char)) As Integer

Parametry

destination
Span<Char>

Vyrovnávací paměť, do které se má tato hodnota zapisovat jako UTF-16.

Návraty

Int32

Počet Char hodnot zapsaných do destination.

Výjimky

destination není dostatečně velký k uložení výstupu.

Platí pro