Rune.Equality(Rune, Rune) Operátor

Definice

Vrátí hodnotu, která označuje, jestli jsou dvě Rune instance stejné.

public:
 static bool operator ==(System::Text::Rune left, System::Text::Rune right);
public static bool operator == (System.Text.Rune left, System.Text.Rune right);
static member ( = ) : System.Text.Rune * System.Text.Rune -> bool
Public Shared Operator == (left As Rune, right As Rune) As Boolean

Parametry

left
Rune

První hodnota pro porovnání.

right
Rune

Druhá hodnota pro porovnání.

Návraty

Boolean

truepokud left a right jsou rovny; jinak . false

Platí pro