ValueTask<TResult>.ToString Metoda

Definice

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string? ToString ();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Návraty

String

Řetězec, který představuje aktuální objekt.A string that represents the current object.

Platí pro