ValueTuple<T1,T2,T3,T4>(T1, T2, T3, T4) Konstruktor

Definice

Inicializuje novou ValueTuple<T1,T2,T3,T4> instanci.

public:
 ValueTuple(T1 item1, T2 item2, T3 item3, T4 item4);
public ValueTuple (T1 item1, T2 item2, T3 item3, T4 item4);
new ValueTuple<'T1, 'T2, 'T3, 'T4> : 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 -> ValueTuple<'T1, 'T2, 'T3, 'T4>
Public Sub New (item1 As T1, item2 As T2, item3 As T3, item4 As T4)

Parametry

item1
T1

První prvek kolekce členů hodnoty.

item2
T2

Druhý prvek kolekce členů hodnoty.

item3
T3

Třetí prvek kolekce členů hodnoty.

item4
T4

Čtvrtý prvek kolekce členů hodnoty.

Platí pro