DataPagerFieldTypeEditor Konstruktor

Definice

Inicializuje novou instanci DataPagerFieldTypeEditor třídy.Initializes a new instance of the DataPagerFieldTypeEditor class.

public:
 DataPagerFieldTypeEditor();
public DataPagerFieldTypeEditor ();
Public Sub New ()

Platí pro

Viz také