RenderMethod Delegát

Definice

Představuje metodu, která vykreslí zadaný Control kontejner do určeného HtmlTextWriter .Represents the method that renders the specified Control container to the specified HtmlTextWriter.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public delegate void RenderMethod(HtmlTextWriter ^ output, Control ^ container);
public delegate void RenderMethod(HtmlTextWriter output, Control container);
type RenderMethod = delegate of HtmlTextWriter * Control -> unit
Public Delegate Sub RenderMethod(output As HtmlTextWriter, container As Control)

Parametry

output
HtmlTextWriter

Pro HtmlTextWriter vykreslení obsahu.The HtmlTextWriter to render content to.

container
Control

ControlPro vykreslení.The Control to render.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro