InkCanvasSelectionEditingEventHandler Delegát

Definice

Představuje metodu, která zpracovává dvě události, které jsou vyvolány, když dojde ke změnám v InkCanvas SelectionMoving události: událost nebo SelectionResizing události.Represents the method that handles two events raised when changes occur on an InkCanvas: the SelectionMoving event, or the SelectionResizing event.

public delegate void InkCanvasSelectionEditingEventHandler(System::Object ^ sender, InkCanvasSelectionEditingEventArgs ^ e);
public delegate void InkCanvasSelectionEditingEventHandler(object sender, InkCanvasSelectionEditingEventArgs e);
type InkCanvasSelectionEditingEventHandler = delegate of obj * InkCanvasSelectionEditingEventArgs -> unit
Public Delegate Sub InkCanvasSelectionEditingEventHandler(sender As Object, e As InkCanvasSelectionEditingEventArgs)

Parametry

sender
Object

Zdroj událostiThe source of the event.

e
InkCanvasSelectionEditingEventArgs

Data událostiThe event data.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro