ItemCollection.CanChangeLiveSorting Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda zobrazení kolekce podporuje zapnutí nebo vypnutí řazení dat v reálném čase.Gets a value that indicates whether the collection view supports turning sorting data in real time on or off.

public:
 property bool CanChangeLiveSorting { bool get(); };
public bool CanChangeLiveSorting { get; }
member this.CanChangeLiveSorting : bool
Public ReadOnly Property CanChangeLiveSorting As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud zobrazení kolekce podporuje zapnutí nebo vypnutí živého řazení; v opačném případě false .true if the collection view supports turning live sorting on or off; otherwise, false.

Implementuje

Platí pro