ItemCollection.IsLiveFiltering Vlastnost

Definice

Získává nebo nastavuje hodnotu, která indikuje, jestli jsou povolená data filtrování v reálném čase.Gets or sets a value that indicates whether filtering data in real time is enabled.

public:
 property Nullable<bool> IsLiveFiltering { Nullable<bool> get(); void set(Nullable<bool> value); };
public bool? IsLiveFiltering { get; set; }
member this.IsLiveFiltering : Nullable<bool> with get, set
Public Property IsLiveFiltering As Nullable(Of Boolean)

Hodnota vlastnosti

Nullable<Boolean>

true Pokud je povoleno filtrování dat v reálném čase; false Pokud není povolené živé filtrování, null Pokud nelze určit, zda zobrazení kolekce implementuje živé filtrování.true if filtering data in real time is enabled; false if live filtering is not enabled; null if it cannot be determined whether the collection view implements live filtering.

Implementuje

Platí pro