ItemCollection.IsLiveSorting Vlastnost

Definice

Získává nebo nastavuje hodnotu, která indikuje, jestli je povolené řazení v reálném čase.Gets or sets a value that indicates whether sorting in real time is enabled.

public:
 property Nullable<bool> IsLiveSorting { Nullable<bool> get(); void set(Nullable<bool> value); };
public bool? IsLiveSorting { get; set; }
member this.IsLiveSorting : Nullable<bool> with get, set
Public Property IsLiveSorting As Nullable(Of Boolean)

Hodnota vlastnosti

Nullable<Boolean>

true je-li povoleno řazení dat v reálném čase; false Pokud není aktivní řazení povoleno; null Pokud nelze určit, zda zobrazení kolekce implementuje živé řazení.true if sorting data in real time is enabled; false if live sorting is not enabled; null if it cannot be determined whether the collection view implements live sorting.

Implementuje

Platí pro