ItemCollection.LiveFilteringProperties Vlastnost

Definice

Získá kolekci řetězců, které určují vlastnosti, které se účastní filtrování dat v reálném čase.Gets a collection of strings that specify the properties that participate in filtering data in real time.

public:
 property System::Collections::ObjectModel::ObservableCollection<System::String ^> ^ LiveFilteringProperties { System::Collections::ObjectModel::ObservableCollection<System::String ^> ^ get(); };
public System.Collections.ObjectModel.ObservableCollection<string> LiveFilteringProperties { get; }
member this.LiveFilteringProperties : System.Collections.ObjectModel.ObservableCollection<string>
Public ReadOnly Property LiveFilteringProperties As ObservableCollection(Of String)

Hodnota vlastnosti

ObservableCollection<String>

Kolekce řetězců, které určují vlastnosti, které se účastní filtrování dat v reálném čase.A collection of strings that specify the properties that participate in filtering data in real time.

Implementuje

Platí pro