RibbonApplicationMenuItemLevel Výčet

Definice

Definuje konstanty, které určují úroveň, na které se položka nabídky zobrazuje v nabídce aplikace pásu karet.Defines constants that specify the level that a menu item is displayed at in the ribbon Application Menu.

public enum class RibbonApplicationMenuItemLevel
public enum RibbonApplicationMenuItemLevel
type RibbonApplicationMenuItemLevel = 
Public Enum RibbonApplicationMenuItemLevel
Dědičnost
RibbonApplicationMenuItemLevel

Pole

Middle 1

Položka nabídky se zobrazí na střední úrovni.The menu item is displayed in the middle level.

Sub 2

Položka nabídky se zobrazí na nejnižší úrovni.The menu item is displayed in the lowest level.

Top 0

Položka nabídky se zobrazí na nejvyšší úrovni.The menu item is displayed in the top level.

Poznámky

Tento výčet používá Level vlastnost.This enumeration is used by the Level property.

Platí pro