RibbonDismissPopupEventHandler Delegát

Definice

Představuje metodu, která zpracovává DismissPopup připojenou událost RibbonControlService .Represents the method that handles the DismissPopup attached event of a RibbonControlService.

public delegate void RibbonDismissPopupEventHandler(System::Object ^ sender, RibbonDismissPopupEventArgs ^ e);
public delegate void RibbonDismissPopupEventHandler(object sender, RibbonDismissPopupEventArgs e);
type RibbonDismissPopupEventHandler = delegate of obj * RibbonDismissPopupEventArgs -> unit
Public Delegate Sub RibbonDismissPopupEventHandler(sender As Object, e As RibbonDismissPopupEventArgs)

Parametry

sender
Object

Zdroj událostiThe source of the event.

e
RibbonDismissPopupEventArgs

Data událostiThe event data.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro