Binding.XmlNamespaceManager Přidružená vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví XmlNamespaceManager použité k provádění dotazů pracujících s XPath oborem názvů ve vazbách XML.

see GetXmlNamespaceManager, and SetXmlNamespaceManager
see GetXmlNamespaceManager, and SetXmlNamespaceManager
see GetXmlNamespaceManager, and SetXmlNamespaceManager

Poznámky

Tato připojená vlastnost používá dědičnost hodnot vlastností, která reprodukuje chování dědičnosti oboru názvů, která je přítomna v JAZYCE XML. Podrobnosti najdete v tématu Dědičnost hodnot vlastností.

Informace o vlastnosti závislosti

Pole identifikátoru XmlNamespaceManagerProperty
Vlastnosti metadat nastavené na true Inherits

Platí pro